English  |  Tiếng Việt

GIỚI THIỆU

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Over 20 years of establishment and development, East Sea Group has achieved many milestones in aviation and tourism business. We never stop optimizing our service to bring along state of the art quality to our customers. We constanly expand our market presence in Europe and Asia, especially in Vietnam. East Sea Group has grown exponentially in the recent years, establishing our name as a trusted service provider vi.

OUR MILESTONES OUR MILESTONES
EAST SEA GROUP

THÔNG TIN LIÊN HỆ

   Địa chỉ: Việt Nam: 603, Tòa nhà Thăng Long, 105 Lăng Hà, Đông Đà, Hà Nội & 2A-4A Tôn Đức Thắng, TP HCM | Cộng hòa Séc: Rašínovo nábřeží 64, Praha 2
  Điện thoại: Việt Nam: 08:00 8 730 55 888 | 08:00 4 394 11 320 | Cộng hòa Séc: +420 222 929 222

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG

© 2018 Eastseagroup . Đã đăng ký bản quyền. Trang web được thiết kế bởi usumsoftware.com